Säkerhetsdörrar

Säkerhetsbehovet växer alltmer. Därmed har säkerhetsdörrar och skalskydd blivit en viktigare fråga vid projektering samt underhåll av både bostäder och andra fastigheter. En dörr av stål klarar att stå emot mycket under lång tid därför har denna dörren blivit allt mer populär bland BRF Föreningar samt fastighetsbolag. Dörrarna ska tåla ett högt slitage och vara säkra vad passar då inte bättre en en ståldörr? Våra ståldörrar/säkerhetsdörrar erbjuder säkerhet på många olika nivåer allt från ljus klassningar till brandklassningar samt RC 2, RC3, RC4, RC5 klassningar. Vi kan producerar både standard- och specialdörrar där vanliga modulmått inte passar in. Branddörrar installeras med fördel i biltunnlar, parkeringshus, industrier, skolor, sjukhus, trapphus och i andra offentliga byggnader. Vi kan även skräddar sy eran dörr om ni har krav på vissa lås, samt att vi även kan leverera med kompletta lås lösningar. Allt från traditionella mekaniska cylindrar till det senaste med digitala lås system allt efter kundens önskemål och krav.

Här hittar du allmän information om olika säkerhetsklasser
 
SS-EN 1627 klass RC2:
Motstår angrepp med enkla verktyg, provtid 3 min inom totalt 15 min. Tryck mot lås respektive mot hörn är 6 kN respektive 1,5 kN. Avvärjer inbrottsförsök med små, enklare handverktyg. Angreppstid uppgår till 3 min effektiv tid, under en 15 minuters period.
 
SS-EN 1627 klass RC3:
Motstår angrepp med mindre verktyg men också med kofot. Provtid 5 min inom totalt 20 min. Tryck mot lås och mot hörn 6 kN respektive 3 kN. Motstår inbrottsförsök av ”normaltjuven”, utrustad med kofot.
 
SS-EN 1627 klass RC4:
Motstår angrepp med kraftiga handverktyg som kofot, yxa, bultsax, bågfil, plåtsaxar och elektrisk borrmaskin. Provtid 10 min inom totalt 30 min. Tryck mot lås och hörn 10 kN respektive 6 kN. Angreppstid uppgår till 15 min effektiv tid.
 
SS-EN 1627 klass RC5:
Motstår angrepp mot hand och maskindrivna verktyg inklusive vinkelslip med 125 mm skiva, tigersåg, borrmaskin med hård metallborr m.m. Angreppstid uppgår till 15 min effektiv tid.