Era Fönster

 

Era fönsters viktigaste del är det dolda vrid beslagen som används i vridfönstren. Vridbeslaget ligger dolt i sidan på fönsterbågen. När fönstret är stängt så blir det en slät och snygg utsida. En slät utsida minskar risken för eventuella rötskador och ger en betydligt renare och snyggare design. Vridfönstrets vändning sker på utsidan och på så sätt behöver du aldrig plocka bort lampor och blommor när du vrider runt fönstret för eventuell vädring. Samtliga fönster från Era fönster monteras enligt MKT 4. MKT 4 är underförseglade hörn på glaset och ökar säkerheten vid eventuella inbrott då det inte går och lyfta hur glasen ur fönstren. Fönstrets alla trä delar djup impregneras i en tryckkammare för att ge maximal skydd mot röta, detta har visat sig att fabriken inte har hatt en rötskada på över 30år.

 

Följande garantier lämnas av Era Fönster