Sekretesspolicy

GDPR 2016/679 får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du begär en offert på Fönster & Byggvaruhuset eller anmäler dig som kund hos (Fönstervaruhuset I Sverige AB) godkänner du att Fönstervaruhuset I Sverige AB lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning/offert.

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att lämna ut uppgifter krävs enligt personuppgiftslagen att du sänder in en undertecknad begäran till:

Fönstervaruhuset I Sverige AB

Hökstigen 29

69531 Laxå

 

Endast Fönstervaruhuset I Sverige AB har tillgång till dina uppgifter och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande, med undantag från rättsliga ärenden.