Br. Johansson

 

Efter mer än 90 år av snickeriverksamhet finns det en stark tradition och känsla för träbearbetning. För att möta marknadens krav och behov har Br. johansson löpande utvecklat verksamheten där varje enskild dörr tillverkas med samma höga kvalitet. Br. Johansson erbjuder ett brett sortiment av dörrar, allt från den lätta innerdörren till den tunga brand och ljudklassade tamburdörren eller en snyggt designad ytterdörr med en av marknadens bästa u-värde.