Klassade ytterdörrar

Brand- och ljudklassad dörr i 63 mm utförande. Välj mellan olika standardkulörer eller NCS-kulör.